Політика з питань гендеру БФ «АВАНТЕ»

Загальні положення

У цій Політиці подається інформація критичного змісту щодо стабільності. Концепція і практичне застосування гендерної рівності є центральними поняттями сталого розвитку організації. У гендерній рівності НЕ йдеться про питання жінок. Мова йде про рівну участь чоловіків і жінок у покращенні умов як їхнього власного життя, так і життя БФ «Аванте».

Ціль гендерної рівності

1. Ціллю гендерної рівності є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками з ціллю забезпечення стабільного співіснування в організації.

Мета

Метою політики гендерної рівності і її практичного застосування є:

 • Підтримка рівноправної участі жінок поряд з чоловіками у прийнятті рішень для забезпечення стабільного розвитку суспільства;
 • Підтримка жінок та дівчат у реалізації своїх людських прав;
 • Зменшення гендерної нерівності у доступі до ресурсів та результатів розвитку, а також у здійсненні контролю над ними.

Керівні принципи

Організація керується сімома принципами:

 1. Гендерна рівність є інтегральною частиною всіх програм, проектів та стратегій;
 2. Досягнення гендерної рівності вимагає визнання того, що кожна політика, програма чи проект різною мірою стосується чоловіків та жінок;
 3. Досягнення гендерної рівності не означає того, що жінки стають такими самими як чоловіки;
 4. Надання жінкам більших повноважень є центральним питанням у досягненні гендерної рівності;
 5. Забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті економічних, соціальних та політичних рішень;
 6. Гендерної рівності не можна досягти через партнерство між жінками та чоловіками;
 7. Досягнення гендерної рівності вимагає спеціальних заходів для усунення гендерної нерівності. 
 8. Гендерна рівність посідає важливе місце у забезпечені розвитку організації та знаходиться в центрі економічного та соціального прогресу. Результати розвитку не можна максимізувати та підтвердити, не приділивши належної уваги потребам та інтересам жінок і чоловіків.

 

Гендерна справедливість та гендерна рівність

 1. Гендерна справедливість передбачає справедливе відношення до жінок та чоловіків. Для забезпечення справедливості необхідним є доступ до мір, які компенсують історичні та соціальні невигоди, які позбавляють можливості чоловіків та жінок діяти на провідному рівні. Справедливість веде до рівності.
 2. Гендерна рівність передбачає однаковий статус для чоловіків та жінок. Гендерна рівність означає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку.
 3. Таким чином, гендерна рівність означає рівну оцінку суспільства схожого та відмінного між чоловіками та жінками, а також змінність ролей, які вони відіграють.

Експрес тест

Безкоштовно та анонімно

Додаткова підтримка

Усіх учасників забезпечуємо безкоштовно

Благодійний фонд “Аванте” засновано у 2001 році у місті Львів. Фонд працює в сфері ВІЛ-сервісу основна наша спеціалізація це робота з ЧСЧ та ЛГБТ+ спільноті.
Підвищення рівня соціально-правового захисту та матеріального забезпечення: молоді, ВІЛ – інфікованих, безпритульних, емігрантів, та інших категорій осіб, що потребують допомоги.